8300 studenter fortsatt uten bolig!

Det er virkelig ikke enkle tider å være student i Norge for tiden.Studiestart er over og semesteret er nå godt i gang. Likevel er det fortsatt over 8300 studenter i boligkø hos samskipnadene. For første gang har Norsk studentorganisasjon (NSO), i samarbeid med studentsamskipnadene, undersøkt hvor mange studenter som står i kø for å få tildelt studentboliger to uker etter studiestart.

– Det er svært alvorlig at det fortsatt står over 8300 studenter i boligkø hos samskipnadene. Undervisningen er godt i gang og det er der fokuset bør være, ikke i bekymring over å ha tak over hodet, sier leder av NSO Marianne Andenæs.

Rekordmange studentboliger bygges

Regjeringen har de siste årene gitt tilskudd til bygging av rekordmange studentboliger. De høye kø-tallene viser likevel at behovet for flere studentboliger fortsatt er stort. Vertskommuner kan bidra til fortgang i byggingen ved tilgjengeliggjøring av tomter og raskere saksbehandling. I morgen møtes regjeringen til budsjettkonferanse, og har nå mulighet til å stå løpet ut i satsingen på studentboligbygging.

– NSO forventer at regjeringen fortsetter den offensive satsningen på studentboligbyggingen og kroner sitt siste budsjett før valget med støtte til å bygge 3000 studentboliger, sier Andenæs.

Hva skal man gjøre for å finne rimelig bolig?

Et «minihus» er løst definert som et hus på under 46 kvadratmeter. Variantene med hjul kaller man husvogn, og de kan flyttes over korte avstander. På lengre avstander må de som oftest flyttes med lastebil. Andre typer er mindre mobile, og egentlig bare moderne versjoner av de tradisjonelle norske småhyttene.

Du kan ta opp forbrukslån på opp til 500.000 kroner. Sammenlign priser på lån ved hjelp av vår side.