Betalingsevne og egenkapital

Når du søker om å få et boliglån må du først og fremst vise banken at du kan betjene lånet du opptar. De ser etter kunder med en såkalt god margin. Din økonomi må kunne tåle en renteøkning på minst 5 %. Du kan sjekke din betalingsevne ved å send inn alle relevante dokumenter som selvangivelse og dine 3 siste lønnsslipper.

Men det hjelper dessverre lite å kunne vise til god betalingsevne hvis du ikke har oppsparte midler som du kan bruke til egenkapital i boligen du vil kjøpe. Egenkapitalkravet er nå på 15 prosent. Det betyr at du trenger 300.000 kroner i egenkapital om du ønsker et boliglån på 2 millioner kroner. Bankene blitt mye strengere på dette.

Hva kan jeg låne og hva bør jeg låne?

En ting er hva banken kan låne deg, en annen ting er hvor mye du faktisk bør låne. Du er sjefen over din egen økonomi og eventuelle betalingsevne, og vet bedre enn en bank. Selv om du i teorien kan betjene et stort lån, betyr det ikke at det ikke vil gå strengt utover romslighet i hverdagen. Hvis boliglånet spiser opp det meste av deres månedlige budsjett er lånet for høyt.

Lånebeløpet bankene innvilger bør med andre ord bli sett på som et øvre tak, og ikke som en nøyaktig lånesum.

Noen ideer for å skaffe nok egenkapital

    • Kjøpe bolig sammen med andre
    • Få noen i familien til å stille opp som kausjonist
    • Få forskudd på arv
    • Startlån fra kommunen

Dersom du skal kjøpe bolig sammen med andre, er det viktig å ha inngått en kontrakt på forhånd.Det kan også være lurt at begge tar opp hvert sitt lån. Det medfører derimot økte kostnader som følge av at begge må betale hvert sitt termingebyr og etableringsgebyr. Det vil likevel kunne spare deg for mye trøbbel dersom lånet til den andre parten blir misligholdt.

Er du heldig å har noen i familien som vil stille opp som kausjonist, vil banken ta pant i boligen til vedkommende. Det betyr at dersom du misligholder boliglånet, vil banken kreve penger av kausjonisten. Det kan i verste fall føre til banken tvangsselger boligen din. Arveavgiften ble fjernet i 2014. Du blir dermed ikke beskattet for mottatt arv eller forskudd på arv. Det eneste skatteetaten krever er at du rapportere inn beløpet som du mottar slik at de får kontroll på overføringene.