Boligforsikring: Hva er viktig å ha – og hva dekkes?

Når du har kjøpt ditt nye hjem og er klar til å ta det i bruk, må du vurdere hvordan du vil forsikre både boligen og innboet.

Boligforsikring

Har du kjøpt en leilighet (aksje eller selveier) vil forsikrings behovet bli dekket med en god bolig-forsikring. Den dekker så å si alt som skulle hende med huset eller leiligheten din eller forsvinne fra boligen. Dette dekker alt fra din sykkel til møbler og diverse elektroniske enheter.

Har du spesielt verdifulle gjenstander som dyre smykker, jaktvåpen, musikkinstrumenter, profesjonelt fotoutstyr, spesialbygde racersykler eller annet, må du forsikre disse tingene spesielt godt.

Skader vil bli dekket av ditt forsikringsselskap. Skader forårsaket av skadedyr, kommunestyret, brann, storm, etc. vil bli dekket av forsikringsselskapet med mindre du har en enormt høy ekstra premie.

Innboforsikring

Hvis du har leier bør du ha en innboforsikring som dekker skader som brann, vannskader, storm skader, råteskader, skader forårsaket av gnagere, hærverk, etc.

De ulike forsikringsselskapenes husforsikringspakker inneholder forskjellige ting de dekker, og hva som er riktig for deg avhenger av din økonomi, livsstil og familieforhold og selvfølgelig hustypen og bygningens alder.

Selv om kjøpsavtalen eller leiekontrakten du inngår med selgeren, først gjelder fra en bestemt dato, kan du godt få lov til å disponere eiendommen fra et tidligere tidspunkt. Men da er du ikke forsikret!

I dette tilfellet bærer du ansvaret for eventuelle skader på eiendom allerede fra den dagen du flytter inn, ikke datoen i kontrakten. Husk også at en eierskifteforsikring ikke gjelder hvis en person ved uaktsomhet skader eiendommen før kontrakt-datoen.