Bør du eie eller leie?

Lønner det seg å eie eller leie bolig? Ønsket om å eie sin egen bolig er et særnorsk fenomen. Men, lønner det seg egentlig å eie istedenfor å leie? Unge mennesker i dag har rett og slett ikke råd til å komme inn på boligmarkedet. De som er så heldige er ofte hjulpet av familien.

Noe av kjøpehysteriet kan tilskrives svært gunstige skatteregler for boligeiere. Eller kan man bare se på den jevne og høye prisoppgangen som det har vært på eiendomsmarkedet i Norge. Aldri har det vært mer kniving i kampen om et tak over hodet.

Fordelen når du leier

Vi kan dele en rekke fordeler med å leie kontra og eie. Selvsagtheten ligger i at man er fritatt ansvar for oppussing og vedlikehold. Når du leier er utleier ansvarlig for bygget og boligen. Alle feiler eller mangler er eiers ansvar. Blir det uholdbart kan du pakke sakene og flytte uten større kostnader.

Du slipper store kostnader ved å kjøpe og selge bolig. Det er dokumentavgift, provisjon til eiendomsmegler og eierskifteforsikring eller boligkjøpsforsikring å tenke på.

Er du usikker på hvor du vil bo? Ny jobb? Kanskje det er enklest å leie frem til dette er avklart. Likeledes er det enklest å leie om man skal inngå samboerskap med en partner. Når blir det økonomisk ugunstig å leie?

Fordelen ved å eie

Standard regnestykket for å finne bokostnad kan stilles som følger: Bokostnad = Rentekostnad + drifts- og vedlikeholdskostnader – Skattefordel ved eie av boligen, – Verdistigning på boligen Dette inkluderer ikke direkte driftskostnader ved leie av bolig. Innboforsikring samt utgifter til strøm og brensel er alt leietageren bekymrer seg over. Husleieloven setter svært store begrensninger på hva som kan krediteres leietakeren.

Husk at det er ingen gevinstskatt om du bor i boligen selv i min. 1 år. Alt du betaler tilbake på boliglånet er penger til deg selv. Mange gode boliglån er her å finne på vår side. Spør deg selv om du er klar til å eie i steden for å leie.