DEL 1: Hvordan planlegge når en av dere tjener mer enn den andre

Det er mange år siden da det var vanlig for en ektefelle å bo hjemme og den andre til å tjene til livets opphold for familien. Med kun en inntekter det ikke vanskelig å holde et budsjett. Men i dag, hvor mange samboere har to inntekter gir det mange muligheter og valg for budsjettering. Og mange fallgruver.

Positivt

  • Erkjenn at ingen system vil passe for alle par.
  • Ikke la dere fristes til overforbruk.
  • Ha respekt for hverandre og hverandres forskjellige karrierer.
  • Ta regelmessig økonomisk status sammen.

Ikke positivt

  • Bli fikserte på lønnsforskjeller.
  • Ikke forsøm det budsjett dere har satt sammen.
  • Stopp ha det gøy.

Ja, dere må dele

“Lik andel,” hvor hver enkelt setter inn like mye av hans/hennes inntekt til en felles konto er mest vanlig. Denne kontoen fungerer som en “utgiftskonto” for å dekke grunnleggende husholdningsutgifter og blir satt av til felles sparing. Partnerne kan deretter legge til ekstra hvis man ønsker.

Siden det lett kan oppstå friksjoner mellom den som tjener mest og minst foretrekker enkelte par en “forholdsmessige andel” metode. Der hver person bidrar med en prosentandel av hans/hennes inntekt til en liknende felles konto, med her er balansen prosentvis etter inntekt.

Delte utgiftsposter

Her vil par kombinere alle sine inntekter til bruk for husholdning og andre utgifter, og selvsagt til felles sparing. På denne måten er den personen som tjener mindre ikke straffet i forhold til individuell innkjøpsevne. Hver partner holder hans eller hennes egne penger, og er ansvarlig for spesifiserte regninger. Personen som tjene mer kan betale en regning som er generelt høyere (for eksempel boliglån nedbetaling), mens en som tjener mindre kan betale en regning som vanligvis er lavere (for eksempel telefonregninger).