Det lønner seg å kildesortere og resirkulere

Kildesortere, uavhengig av hva slags avfall det er, eller hvor i landet man befinner seg. Det er etablert mange ordninger og løsninger. Kjenner du til disse, er mulighetene for å spare både penger og miljøet store. Selv om dere kildesorterer, forblir avfallsmengden den samme.

Gevinsten ligger i å sortere mest mulig ut av restavfallet som er en av de mest kostbare avfallstypene å bli kvitt. Besparelsen ligger altså i differansen mellom hva det koster å bli kvitt de ulike avfallstypene. Noen avfallstyper har til og med en positiv verdi. Produserer bedriften din store avfallsmengder, bør du absolutt få på plass en avfallsløsning som sikrer optimal kildesortering.

Tenk over dette før du setter i gang med kildesortering

Det er flere ting du skal tenke på og tilrettelegge for at løsningen ikke bare skal gi miljømessige og økonomiske gevinster, men også være brukervennlig og fungere i praksis. Her er noen tips:

  • Gjør beregninger og avklar hva som er fornuftig å kildesortere.
  • Sett tydelige mål og synliggjør dem i kronebesparelse: Det er viktig at alle forstår hvorfor og hva dere skal oppnå.
  • Tilrettelegg for en god avfallslogistikk internt med rett type utstyr på rett plass.
  • Ha tydelig skilting og merking som gjør det enkelt for brukeren å se hva som skal kastes hvor. Tenk også på om det er behov for å ha merkingen på flere språk hvis du er firmaeier.
  • Etabler et opplegg for løpende kontroll og rapportering. Det finnes i dag gode løsninger for å få avfallsstatistikk som viser utvikling i både kildesorteringsgrad og kostnad.

Uansett hva du velger, må du som et minimum sørge for en løsning der dere sorterer ut avfallstyper det er forbudt å kaste i restavfallet – f.eks. farlig avfall og ee-avfall. Farlig avfall er noe mange har, og forurensningsloven setter tydelig krav til hvordan slik avfall skal lagres og oppbevares. Lykke til!