Dette bør du tenke på før du leier ut boligen din!

Ekstra kostnader knyttet til reparasjon og vedlikehold

Du forventer at folk skal leve i boligen så vanlig slitasje og forfall må du som huseier leve med. Du har derimot krav på erstatning for skader som er påført av leietaker. Sørg derfor for å kreve depositum, gjerne tilsvarende 3 x månedsleie, av leietaker. Videre er det lurt å sette av en del av utleieinntekene til fremtidige vedlikeholdskostnader.

Det er alltid en risiko at de ikke betaler husleien

Du kan redusere tapet og risikoen ved å påse at leiekontrakten inneholder en klausul om at utkastelse som kan kreves dersom leien ikke blir betalt i tide. Det er i tillegg viktig å sjekke opp referanser. Fremgangsmåten for utkastelse fremgår av tvangsfullbyrd.

Det er ikke fritt frem å øke husleien

Du kan ikke skru opp husleien før det har gått et helt kalenderår. Etter det kan husleien økes i samsvar med konsumprisindeksen. Du kan finne ut av dette ved å benytte Statistisk Sentralbyrå’s kalkulator. Tast først inn husleien og deretter tidspunktet på når leieavtalen ble inngått (eventuelt siste reguleringtidspunkt) og frem til forrige måned. Resultatet viser prisøkningen for oppgitt periode og følgelig hvor mye du kan oppjustere husleien med.

Boligprisene kan dessverre synke

Man skal være klar over at investeringer i boligmarkedet på langt nær er sikret kun oppgang. Det er smart å tenke godt over risiko, avkastning, tidshorisont, diversifisering og alternativkostnad. Flere år med leieinntekter hjelper svært lite om boligen blir solgt med et betydelig tap. Ved å investere i bolig velger en i tillegg vekk andre muligheter som kanskje kunne gitt bedre avkastning. Snakk med banken din om dette