Dieselbiler vil ikke finnes lenge i Norge

Det siste halvannet året har andelen nybiler som blir solgt med dieselmotor i Norge sunket betraktelig. Mens mer enn tre av fire valgte diesel på det meste, var andelen i mars i år nede i 25 prosent. Det er fem prosent ned bare siden samme måned i fjor.

Årsakene til endringene i markedet er delte: Fokus på luftkvalitet i byene og avgiftsendringer som bidrar til å gjøre andre motoralternativer mer lukrative, er kanskje de viktigste. Akkurat nå er det ladbare hybrider og elektriske biler som kommer best ut.

Sistnevnte risikerer dessuten ikke å bli sperret ute av de store byene på dager med dårlig luftkvalitet. Et virkemiddel som blir mer og mer vanlig i flere byer i Europa.

Nok en dårlig nyhet for dieselmotoren

Nylig kom nemlig EU-kommisjonen, med overveldende flertall, med et forslag om å innføre langt strengere rutiner for å måle utslipp på biler, skriver Teknikens Värld.

Forslaget går blant annet ut på at EU-landene skal lage sine egne testanlegg, der de kan teste bilene. Det foreslås også at det skal innføres et system med dobbeltsjekking. Minst 20 prosent av de nye modellene skal inn til ny kontroll året etter lanseringen, for å påse at utslippene ikke er endret. Det åpnes dessuten også for å ta vilkårlige stikkprøver, der man også kan kontrollere biler som er produsert i andre EU-land.

Om det blir avslørt avvik i utslippene, vanker det solide bøter, inntil 30.000 euro per bil. Nå skal lovforslaget godkjennes av medlemslandene og EU-kommisjonen innen de kan tre i kraft. Ifølge EU-kommisjonær Elzbieta Bienkowska fra Polen, kommer de nye reglene til å gjøre det mer krevende å lage dieselbiler i Europa.

Dieselbiler forsvinnner ikke over natten. Men etter ett års arbeid med dette forslaget, er jeg helt sikker på at de forsvinner raskere enn vi tror. Det er allerede tydelig at det å utvikle dieselmotorer med lavt nok forbruk, er blitt så dyrt at det er vanskelig å forsvare.