Fødselstall dramatisk ned i Norge!

Fødselstall i Norge har gått ned for syvende år på rad. Sosialt press forårsaker kvinner å vente lenger og lenger før de tør å starte sin familie, sier flere eksperter.
Fødselstall på 2,1 per kvinne trengs for å holde befolkningen konstant. I Norge er tallet nå nede på 1,71, etter å ha falt hvert år siden 2009.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsforeldre av begge kjønn ikke økende viser tall fra Statistisk Norge. Kvinner som har mange barn motarbeides og må desverre forsvare sin beslutning, konsulent Dr. Anne Eskild til NRK.

“Når så mange har ingen barn eller bare ett barn, må andre ha fem barn for å holde tallene oppe,” sier Dr. Eskild, som jobber som konsulent ved Akershus universitetssykehus og underviser ved Universitetet i Oslo.

Andelen av de som har flere barn er en også fallende, imidlertid, i henhold til alle analyser. Eskild sier at vår arbeidskultur i Norge ikke er forenlig med store familier. Man ser nærmest ned på verdien av å ha flere enn 2 barn.

Karrieren kommer først-alltid

“I dag folk må forsvare seg hvis de er heltids-foreldre med mange barn. De står overfor spørsmål som “Hva er galt med deg, du vet ikke om familieplanlegging, Hvorfor har du ikke en jobb og hva med din karriere”‘, sier hun til NRK. Trenden med synkende fødselstall er ikke unikt for Norge. Lignende tendenser har blitt rapportert i Russland så vel som i andre europeiske land som Frankrike og Italia. Bare Norges skandinaviske nabo, Danmark, gjorde en liten forbedring i 2015, som ser ut til å ha vært en tilfeldighet.

Trenden holder ved. Ingen vil ha barn i 20-årene lenger

“Det er ikke før etter fylte 30 at det er nok økonomisk sikkerhet for å få barn, og da blir det vanskelig å ha mange før biologien setter sine egne grenser,” sier Eskild videre til NRK. Mange kvinner i 20-årene foretrekker å vente til de er ferdig med å studere og ha en stabil, høyt betalt jobber før de starter familier, sa professoren.

“Hvis du ikke er på arbeidsmarkedet så kan du be gitt 40,000 til 50,000 kroner [av staten] i sosial støtte, men andre [som tar mors eller fars inntekt fra godt betalte stillinger] kan motta opp til en million. Det er en fryktelig forskjellsbehandling og fører til at kvinner velger å utsette å få barn eller å aborter, “sa hun i tillegg.