Hva er de økonomiske utsiktene for Norge i 2017?

Økonomien i Norge sett på kvartalsvis basis i Q3 på baksiden av stillestående privat forbruk og en brattere nedgang i oljerelatert virksomhet og forsendelser. Vårt nordiske land, med sin store offshore boreindustri, har slitt med lave oljepriser, som har gjort at norske oljeselskaper rundt om i verden kutter investeringer og utvikling. Mens situasjonen offshore ser dyster ut, vises fastlandsøkonomien å ha lagt det verste bak seg siden den vokste (om noe marginalt) fra forrige kvartal i Q3. Regjeringen arbeider for å lindre noen av belastningene med finanspolitisk stimulanse, til tross for manglende inntekter fra petroleumsutvinning og gass industrien. IMF avsluttet sin artikkel IV oppdrag 17. november og vurdert 2017 statsbudsjettet når det er hensiktsmessig, men understreket behovet for å forbedre mobiliteten i arbeidsmarkedet nå som antall oljerelaterte arbeidere i Norge blir redusert på lengre sikt.

Hva med søta bror? Hvordan står det til i Sverige?

Den svenske økonomien fortsetter å klare seg bra så langt i år, og legger seg på en positiv økonomiske tendens i de tre månedene fram til Desember 2016, etter en solid BNP-vekst i H1 og H2. Nye indikatorer for industriproduksjon har sendt motstridende signaler om Sveriges økonomiske resultater, men med lav arbeidsledighet og veldig lav inflasjon ga det et trolig løft til privat sektor i 3. kvartal. Med andre år er det ganske søte utsikter for Sverige i 2017!

Hva med Danskene da?

Indikatorer for de siste månedene maler ikke et klart bilde av den danske økonomien: industriproduksjonen kollapset i september og konjunkturen var nede i oktober og falt til et 15-måneders lavpunkt. Likevel har Danmark fortsatte sin moderate oppgang i 2016, med det privat forbruk som den viktigste driveren. Et sterkt arbeidsmarked og økende disponibel inntekt takket være lav inflasjon ligger bak den stadige utvidelsen av husholdningenes utgifter.