Min venn betaler ikke tilbake og jeg trenger pengene nå

Vi har tidligere skrevet om den risiko det er å låne ut penger til eller låne penger fra familie og eller venner. Denne spørsmålsstillingen er det leit nok for sent å ta stilling til og du befinner deg i et dilemma. Hva gjør du når din venn som skylder deg penger ikke kan eller vil eller kanskje til og men, kan men ikke vil, ikke vil betale deg tilbake det han/hun skylder deg.

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvordan du kan få tilbake pengene du har lånt til din venn, er det for det første en stor fordel om du kan dokumentere at du har lånt ut penger til henne. Undersøk mulighetene til å skaffe dokumentasjon. Selv om du ikke har en skriftlig avtale, har du kanskje annen dokumentasjon som kan underbygge din påstand. Slik dokumentasjon kan være utskrift fra banken om at du har overført penger til hennes konto, eller eventuelt at du tok ut summen fra minibank. Er pengene gitt i flere omganger, bør du forsøke å dokumentere alle summene. Annen relevant dokumentasjon er eventuell korrespondanse du har hatt med personen på sms, e-post eller liknende.

Kommunikasjon er nøkkelen

Det neste du bør gjøre er å snakke med henne eller sende henne en e-post eller liknende, og forklare at dersom du ikke får tilbake pengene innen en viss frist vil det få konsekvenser for henne. Sett opp et gjeldsbrev, og forsøk å få henne til å underskrive på dette. Du kan finne eksempel på gjeldsbrev hos Forbrukerrådets hjemmesider.

Dersom vennen din fremdeles ikke vil betale tilbake pengene hun skylder deg, kan du ta saken til forliksrådet. Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at du har krav på å få tilbakebetalt pengene. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen (lensmannen). Alle kommuner har forliksråd. Du kan lese mer om Forliksrådet og hvordan du klager inn en sak for Forliksrådet på deres hjemmesider.