Norge klekker ut for mange ingeniørstudenter fokusert på olje!

En studentleder på en av Norges fremste tekniske skoler sier at altfor mange ingeniørstudier i Norge er fokusert på olje. Vektleggingen av olje innen ingeniøryrket er for dårlig for Norges fremtid i grønn energi, mener Omar Samy Gamal fra Norges ingeniør og teknologorganisasjon, NITO.

“Flere norske ingeniørutdanninger er basert på midler fra oljesektoren. Nå er det tid for avvikling og innovasjon” forteller Gamal NRK.

Studenten som fullførte sin bachelorgrad i 2015, sier han lærte de samme tingene som de kolleger som ble uteksaminert i 2005.

“Verden er i midten av en teknologisk revolusjon, og den eneste bekymringen her i Norge er hvordan vi kan rekruttere flere oljeingeniører,” sier han skeptisk.

Studentene selv er bekymret for oljebransjen i Norge

Ifølge en rapport fra NRK har 36 prosent av NITO-studentene ikke troen på at deres studie utstyrer dem for digitalisering og økt bruk av roboter.

Gamal siterer studier som forutser at fossilt brensel og energi vil være helt faset ut innen 2050. Hans bekymring er at vi ikke legger nok vekt på på fornybar energi.

“Unge mennesker innser at fremtiden er grønn og de ønsker å jobbe i et fremtidsrettet felt. Det vil si, de ønsker å ha en jobb etter 2050 “, sa Gamal.

Færre studenter enn noen gang søker nå på oljerelaterte klasser ved universiteter, blant annet Stavanger, Molde og NTNU, melder NRK.

Politisk rådgiver Elnar Remi Holmen i fortalte NRK at han var skuffet over kommentarene som har kommet fra NITO.

“Dette er dårlige formen fra NITO Studentene. Vi vil trenge flere oljeingeniører i flere tiår framover,” uttalte Holmen.

Holmen holder fast på at olje og gass vil være en viktig del av energikilder over hele verden i lang tid framover.

Heller ikke var det mye støtte for Gamal syn hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

“Uttalelsene fra NITO er veldig generaliserende og til dels misvisende. Fremtiden for norsk oljeindustri er godt beskrevet i for eksempelOljedirektoratets årlige rapport” sier Egil Tjåland, avdelingsleder ved Institutt for Geofag og petroleumsforskning til NRK.