Norske innvandrere stemmer Arbeiderpartiet!

Nesten 60 prosent av innvandrere med asiatisk, afrikansk av latinamerikansk bakgrunn stemmer for Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallene, publisert i en ny rapport publisert onsdag SSB er basert på stemmer i lokal- og hovedvalg.

Også innvandrere fra europeiske land støtter Arbeiderpartiet i en tilsvarende andel som den generelle ikke-innvandrerbefolkningen, sa rapporten. Støtte til konservative partier som Høyre og Fremskrittspartiet var litt høyere enn støtte til Arbeiderpartiet i blant den europeiske gruppen velgere.

Borgere i Norge fra østeuropeiske EØS-land viste dobbelt så mye støtte til det nasjonalistiske fremskrittspartiet som den generelle befolkningen. Og støtten til partene til Venstre i sentrum var lavere for asiatiske, afrikanske og latinamerikanske innvandrere med høyere utdanning.

80 av innvandrere med høyskoleuttdanning stemmer Arbeiderpartiet

Over 80 prosent av befolkningen i denne gruppen med maksimal utdanning på videregående nivå stemmer for en av AP, den sosialistiske venstrefløyen eller det fjerntstående De Røde. Dette faller til 60 prosent for de med bachelornivå ved høyskole- eller universitetsbakgrunn.

Arbeiderpartiet mottok lavere støtte fra personer av iransk, vietnamesisk eller tyrkisk nasjonalitet, og disse gruppene viser også relativt høyt støttenivå for Høyre. Rapportene finner også at afrikanske og asiatiske menn er noe mer venstrefløy enn kvinner – en reversering av trenden sett i den etniske norske befolkningen.

14 prosent av de stemmeberettigede i Norges 2015-valg hadde innvandrerbakgrunn, ifølge NRK. Personer som har hatt lovlig opphold i Norge i tre år eller mer, har fått lov til å stemme i lokalvalg siden 1983.

Utvandring blant innvandrere er lav, ifølge rapporten, på 40 prosent for innvandrere som har fått statsborgerskap og 38 prosent for borgere med foreldre som immigrerte til Norge, sammenlignet med 60 prosent av befolkningen.