Nyttig å huske for deg som betaler tilbake studielån!

Alle er glad vi har en Lånekasse! Men det kan bli tøft etter endt studie. Renten beregnes fra første dag i måneden etter mottatt lån. de har også beregne renter hvis du avbryter utdanningen din, eller når du ikke lenger har rett til økonomisk støtte.

Nedbetaling

● Etter eksamen, del du motta et tilbakebetalings-program som fastsetter hvor mye du må betale og en prognose for tidsrammen av forventet nedbetalingstid.
● Den første betalingen er vanligvis påbegynt syv måneder etter endt utdanning.
● Det er tolv terminer per år.

Særordninger for vanskelige livssituasjoner

Lånekassen har ordninger og ordninger som vanlige banker ikke har. I tilfeller av lav inntekt, arbeidsledighet, sykdom, fødsel eller omsorg for små barn, kan de frafalle renten, og du kan utsette avdrag for en viss periode. Du må søke om dette selv på dine personlige sider (Dinesider). Du kan også søke skriftlig ved bruk av søknadsskjemaet deres.

I noen tilfeller kan hele eller deler av lånet kanselleres. Dette gjelder hvis du bor og arbeider i visse deler av Nord-Norge. Hele, eller deler av lånet, kan også bli kansellert dersom sykdom hindrer deg i å arbeide (det er et krav at du mottar uførepensjon fra folketrygden). Din gjeld er kansellert ved død.

Hva om du flytter fra Norge?

Du må vanligdes betale tilbake lånet ditt selv om du flytter fra Norge. Du kan likevel ha rett til fritak fra å betale renter, til utsatt betaling, og til sletting av gjeld hdes du er i en situasjon som gir deg rett til dette. Du må søke om dette selv. de trenger dokumentasjon på din situasjon og din inntekt. Hvis du reiser utenlands og inntektene er lave, kan de redusere renten og utsette perioden for tilbakebetaling.

Kvoteprogrammet: Spesielle tilbakebetalings- regler

Hvis du har mottatt støtte fra Lånekassen under kvoteprogrammet, kan hele studie- gjelden slettes når du kommer tilbake til hjemlandet. Hvis du blir værende i Norge eller i et annet land enn ditt hjemlandet, må du betale tilbake lånet fult.