Økonomiske konsekvenser å tenke over før dere går fra hverandre

Dessverre er det bare 50% av norske giftemål som varer. Slik er det dessverre bare. Samlivsbrudd er sårt i seg selv, å forverre det med krangling om økonomi gjør det bare vondt verre. Sørg derfor for å ha ting på stell, så bruddet ikke blir mer smertefullt enn hva det allerede er.

Det er mange som har gått ut av et samliv uten å eie nåla i veggen fordi de ikke har tatt nødvendige forholdsregler under forholdet. Det er bittert å gå ut av et forhold med lite eller ingen verdier, og det kan få store konsekvenser i lang tid for den det gjelder.

Det er stor forskjell på det økonomiske regelverket for samboere og gifte

Som samboer er det mitt og ditt som gjelder, mens som gift er alt felles bortsett fra det du tok med deg inn i ekteskapet, samt arv og gaver fra andre enn ektefellen som du mottar i ekteskapet. I motsetning til gifte, som må forholde seg til likedelingsprinsippet, har ikke samboere et like godt regelverk som sikrer en rettferdig deling av verdier ved et eventuelt samlivsbrudd.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB har 4 av 5 norske par ikke skrevet samboeravtale. For mange er økonomi et emne som både er tabu og som man frykter vil kunne legge en demper på romantikken. Men lages ikke klare kjøreregler, er det akkurat det som ofte blir resultatet. Sørg derfor for at fellesting som mat, interiør, ferier, regninger, og tilsvarende betales av begge.

Kvinner som velger å gå hjemme med barna for at tidskabalen skal gå opp, kan tape både pensjonsopptjening og lønnsøkning. det er lurt å inkludere en beskrivelse av hvordan dere gjør det med økonomien ved et eventuelt brudd. Det høres dramatisk ut, men det er lettere å komme til en rettferdig enighet om dette når man er venner.