Poden har knust en rute. Må du betale?

Du kan bli holdt juridisk ansvarlig når barnet ditt gjør noe ulovlig eller ødelegger noe. Men det er forskjell på “med vilje” og uhell. Det er en kjent sannhet at det er dyrt å ha barn. Utgifter til klær, utstyr og mat til junior er selvsagte poster på budsjettet. I tillegg bør enhver familie operere med en egen post for uforutsette utgifter, for dersom barnet ditt ødelegger noe som tilhører andre, kan du risikere å ende med regningen.

Veldig grovt forklart kan man si at du eller barnet må betale for det barnet ditt ødelegger, men ikke om det var et rent uhell. Vi skiller mellom de typetilfeller hvor barnet selv blir personlig ansvarlig og de tilfeller hvor man som foreldre blir personlig ansvarlig for de skader som barnet gjør, forklarer Trond-Ivan Blomsø fra advokatfellesskapet. Det er også viktig hvor gammelt barnet er når det knuser en rute eller sykler inn i en bil.

Som foresatt er det din plikt å gjøre opp for skader

Barn under skolepliktig alder vil aldri bli holdt personlig erstatningsansvarlig. I denne alderen er det foreldrene som er juridisk ansvarlige for eventuelle skader og tap barnet ditt påfører andre, forklarer advokaten. Det betyr at barn under seks år stort sett aldri vil bli personlig erstatningsansvarlig om de ved et uhell skulle komme borti naboens bil og ripe den opp, og antakeligvis vil ikke foreldrene heller bli holdt ansvarlig. Advokaten tipser foreldre om først å undersøke hva slags ansvar de faktisk har når naboen står på døren og vil ha penger for lakkeringsjobben.

Sjekk forsikringen

Blir du bedt om å dekke en skade som barnet ditt har forvoldt, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og spør om a) du virkelig må dekke skaden og b) om forsikringen dekker det. Overraskende mange vet ikke at innboforsikringen har en ansvarsdel som ofte dekker slike hendelser.