Private sykehjem scorer bedre på kvalitet og pris

En rapport som NyAnalyse AS, som drives av den tidligere NHO- og Høyre-rådgiveren, Terje Strøm har utarbeidet for NHO Service. Rapporten viser at det finnes både kommunale og private sykehjem på kvalitetstoppen, men at de private jevnt over har bedre kvalitet. De private sykehjemmene er også langt billigere å drifte, ifølge rapporten. En kommunal plass koster mellom 50.000 og 100.000 kroner mer per år enn en privat plass.

Analysen av kvaliteten ved sykehjemmene baserer seg på pårørendeundersøkelser og såkalte objektive kvalitetsindikatorer. Dette er forhold som det enkelte sykehjem kan gjøre noe med, som for eksempel tannhelse, infeksjoner og ernæring. Rapporten, som tar for seg årene 2007-2015, viser at:

  • Sykehjem drevet av kommersielle firmaer scorer best på objektive kvalitetsindikatorer over tid. De ligger 12 prosent høyere enn kommunale sykehjem.
  • Sykehjem drevet av ideelle aktører scorer best på pårørendeundersøkelser over tid. De gjør det 13 prosent bedre enn de kommunalt drevne sykehjemmene.
  • Hvis kommunen tar over hele sykehjemsdriften selv, vil det koste 145 millioner mer i året i 2040 enn hvis det åpnes for private drivere.

Har man råd til private sykehjem er dette det beste valget

Det er ikke det at de ansatte på kommunale sykehjem gjør en dårligere jobb, men det er en annen måte å tenke på på de private sykehjemmene. Det er ofte kortere vei fra de ansatte og opp til ledelsen, og de har den stimulansen at de må konkurrere, svarer Hoksrud. Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), er kritisk til NHO rapporten og at skattepengene går til eiere som, etter hennes mening, først og fremt har profitt som mål.

Mer enn halvparten av Norges sykehjem drives av private, og over halvparten av disse igjen drives av kommersielle selskaper. Skattepengene våre går til eiere som først og fremst har profitt som mål. Det kuttes i pensjonene til kvinner som allerede tjener ganske dårlig. Det mener vi er problematisk. sier Thorkildsen til VG.