Renter kort forklart

Hver gang du bruker noen andres penger, for eksempel en bank, må du betale renter. Enten du kjøper et hus, en bil eller noe annet du vil ha men ikke har råd til. Det samme gjelder når noen andre bruker pengene dine. Når rentene du må betale på lån er lave, er rentene du kan tjene på besparelser enda lavere. Bankene bruker faktisk to typer renteberegninger.

Enkel interesse

Enkel interesse er kanskje ikke overraskende, enkel å beregne. Her er formelen for å beregne enkel interesse:

Rektor x renter x n = renter

For å vise deg hvordan renter beregnes, antar du at noen har deponert kr. 10 000 i banken på en pengemarkeds konto som tjener 3 prosent (0,03) rente i 3 år. Så er renten opptjent over 3 år kr. 10 000 x .03 x 3 = kr. 900.

Sammensatt interesse

Sammensatt rente beregnes på både rektor og eventuell rente opptjent. Du må beregne renten hvert år og legge det til balansen før du kan regne ut neste års rentebetaling, som vil være basert på både hovedstol og rente opptjent.

Slik beregner du sammensatt interesse:

  • Hovedstol × rente = rente for år ett
  • (Princip + rente opptjent) × rentesats = rente for år to
  • (Princip + rente opptjent) × rentesats = renter for år tre

Du gjentar denne beregningen for alle år av innskuddet eller lånet. Det ene unntaket kan være med et lån. Hvis du betaler den totale renten som skal betales hver måned eller år (avhengig av når betalingene forfaller), ville det ikke være noen interesse for sammensatte.

For å vise deg hvordan dette påvirker inntjeningen, beregne treårs innskuddet på kr. 10.000 ved 3 prosent (0,03):

  • kr. 10,000 × .03 = kr. 300 – Års rente
  • (kr. 10 000 + 300) × .03 = kr. 309 – Year Two Interesse

(kr. 10 000 + 300 +309) × .03 = kr. 318,27 – År tre renter. Total rente opptjent = kr. 927,27

Du kan se at du vil tjene ekstra kr. 27,27 i løpet av de tre første årene av det innskuddet dersom interessen er sammensatt. Når du jobber med mye større summer eller høyere rente i lengre perioder, kan sammensatte renter gjøre stor forskjell i hvor mye du tjener eller hvor mye du betaler på et lån.

Sparekonto

Ideelt sett vil du finne en sparekonto, et sertifikatinnskudd eller et annet spareinstrument som tjener sammensatt interesse. Men hvis du vil låne penger, se etter et enkeltrentelån.

Også ikke alle kontoer som tjener sammensatt interesse, opprettes likt. Se nøye på for å se hvor ofte interessen er sammensatt. Det foregående eksemplet viser en type konto for hvilken rente er sammensatt årlig. Men hvis du finner en konto der interessen er sammensatt månedlig, vil interessen du tjener bli enda høyere.

Månedlig sammensetning betyr at renteopptjent beregnes hver måned og legges til prinsippet hver måned før du beregner neste måneds interesse, noe som resulterer i mye mer interesse enn en bank som forbinder interesse bare en gang i året.