Skal vi forvalte penger sammen eller hver for oss? DEL 1

Å administrere pengene dine sammen når du er i et seriøst forhold kan være vanskelig. Å finne ut hvordan dere kan planlegge felles økonomi og unngår hodepine og krangel om penger er ofte noe man unngår i den rosarøde fasen av forholdet.

Hvordan du administrere din økonomi vil avhenge av begges holdninger til penger. Du kan finne noen områder der du er glad for å dele ansvaret, mens andre områder trenge et kompromiss. Før du setter i gang, kan du prøve å forstå hverandres tilnærming og holdning til penger. Dette vil hjelpe deg å finne områder hvor dere er enige – og uenige – så du kan oppdage potensielle problemer før de oppstår.

Vær forsiktig med felles økonomi hvis en av dere har en dårlig kreditt historie

Å leve med noen, eller å være gift med noen med en dårlig kredittscore vil ikke påvirke din. Men så snart du åpner en felles bankkonto eller tar ut et boliglån sammen, vil din kredittvurdering bli påvirket. Det er en god idé for dere begge å sjekke individuell kredittverdighet før dere kombinerer deres økonomi.

Tillit og rettferdighet

Når dere åpner en felles bankkonto vil dere begge være ansvarlig for eventuell gjeld eller overtrekk, så det er viktig at dere har tillitt til hverandre. Dere må være tydelige på hva dere anser for å være et rettferdig bidrag og hold dere til dette. Husk å gjennomgå eventuelle avtaler om noe forandrer seg. For eksempel endres dette hvis bare en av dere jobber, eller hvis en av dere har barn.

Sett grenser og være tydelig på uavhengighet

Vær tydelig helt fra starten om hva du forventer. Prøv å sette en kostnadsgrense, så alt over dette beløpet vil trenger en felles beslutning før du kjøper den. Pass på at dere er åpne om hvor mye uavhengighet dere begge har. På denne måten kan begge vite hvor dere står og trenger ikke å krangle over eventuelle uenigheter. Ha en plan for hvis ting går galt og ikke vær redd for å skrive det ned hvis du tror det vil gjøre det lettere å holde seg til.

Les mer i del to av denne artikkelserien. Disse rådene gjelder selvsagt også for alle eventuelle beslutninger om å ta opp felles lån. Her kan dere finne et forbrukslån som passer dere- felles eller hver for seg!