Skal vi forvalte penger sammen eller hver for oss DEL 2

Idag kan du lese del to av vår artikkel som handler om hvordann dere best kan forvalte felles økonomi.

Kontroller at dere er likeverdige partnere

Unngå en situasjon det bare er en av dere som forstår seg på økonomi.
Uansett hvor uinteressert en av dere kan være med å styre pengene, slik at bare en partner styrer alle felles økonomi-beslutninger er dårlig for dere begge.
En gjensidig forståelse betyr at dere begge vet hva dere kan og ikke har råd til, og at hvis noe skulle skje noe med en av dere, vil den andre ha en idé om deres økonomiske anliggender.

Snakk med din ektefelle eller partner om penger

Det er viktig å vite nøyaktig hva som skjer med pengene deres som et par, så vi diskuterer økonomi med partneren regelmessig og åpent. Dette vil hjelpe dere både å holde seg involvert med husholdningenes økonomi, forvalte pengene på en ansvarlig måte og håndtere eventuelle problemer sammen.

Dele eller holde pengene atskilt?

Det er opp til deg hvordan du administrerer pengene dine når du er i et forhold. Generelt er det fire måter dere kan løse dette:

● Hold separate kontoer
● Dele og administrere alt som et par
● Del noen oppgaver, men holde noen ting privat
● Sette opp en felles utgiftskonto
Husk at dere må tenke nøye gjennom hva som passer best din situasjon.
Hvis dere ikke har en felles konto, og dere holder begge inntektene separat vil det fortsatt være felles utgifter dere må finne et system for.
Her er noen måter å sikre at dere holder dere på toppen av pengene.
● Planlegg alt og kommuniserer jevnlig. På den måten vil du alltid vite hva som kommer inn og går ut.
● Bestem hvordan dere ønsker å splitte regninger. Enten det er 50/50, eller på en annen måte, må dere være klar over hvordan dere vil dele ansvar.
● Tenk om partneren din når du gjør store finansielle beslutninger.

Les del 1 her!