Slik håndterer du et dødsbo på best mulig måte

Enten du skal ta over eller forvalte et dødsbo, bør du først snakke med tingretten. Deretter får du hjelp med uskifte eller skifte av boet – avhengig av om du var avdødes ektefelle eller slektning. Tingretten kan hjelpe deg å få oversikt over avdødes gjeld og eiendeler i dødsboet. Du bruker skifte- eller uskifteattest avhengig av om du var avdødes ektefelle eller slektning. Med fullmakt og skifte- eller uskifteattest kan du få bruksrett til å ta deg av avdødes arv, regninger, gjeld og bankkontoer.

Snakk med tingretten først

Dessverre er det flere ting som må ordnes når en du er glad i går bort. Når det gjelder det rent praktiske, som hva som skal skje med avdødes eiendeler og formue, råder vi deg å avtale et møte med din lokale tingrett først.

De vil kunne gi deg:

  • Råd om hva som er rett å gjøre videre i prosessen.
  • Informasjon om eventuelt andre arvtakere.
  • Fullmakt og skifte- eller uskifteattest.
  • Veiledning om hvordan du får oversikt over avdødes gjeld og eiendeler.

Du må ha med deg:

  • Gyldig legitimasjon.
  • Eventuelt avdødes testament eller ektepakt.

Hvordan skal jeg fortelle det til banken? Det beste er at du gir oss beskjed om dødsfallet så snart som mulig. Hvis du ikke får det til får de informasjon fra Folkeregisteret, men det kan ta opp til to måneder.

Når må jeg ha fullmakt og når må jeg ha skifte- eller uskifteattest? Både fullmakt og skifte- eller uskifteattest forteller oss hvem som har bruksrett til avdødes konto.

Er du arving i henhold til testament eller lov, er vår anbefaling at du får fullmakt fra tingretten, slik at du får en oversikt over hva avdøde har hos oss. Arv innebærer både formue og gjeld.

Du forholder deg til to fullmakter, avhengig av hvor du er i prosessen. Den fullmakten du får i første møte med tingretten, gir deg innsyn i avdødes økonomi, etter at du har sendt den til oss. Den gir deg oversikt over hva du har arvet av formue og eventuell gjeld. Så kan du ta stilling til om du vil arve dette.