Studielånet er ikke nok lenger å overleve på uten annen inntekt!

Når husleia på 5000 kroner er betalt sitter mang en fortvilt student igjen. Med bare 2000 NOK igjen skal man da overleve i en måned. Slik nivået på dagens studielån er det ikke lenger slik det en gang var, hvor studielånet skulle dekke fulltidsstudier. Siden årtusenskiftet har folketrygdens grunnbeløp dratt i fra studiestøtten.

Mange studenter bruker alt fra foreldrers hjelp til forbrukslåpn eller alle sparepengene sine. Mange må jobbe deltid, noe som tar på i lengden, spesielt i eksamens-opptrapningen.

Stipend og lån fra Statens lånekasse

Dette studieåret blir studentene tilgodesett med i gjennomsnitt 100.920 kroner i stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.
Dette utgjør 1,12 ganger folketrygdens grunnbeløp G. I studieåret 2002–2003 tilsvarte lån og stipend 1,48 G.

Leder for Studentorganisasjonen Therese Eia Lerøen håper på mer penger og flere studentboliger slik at norge kan få gitt et langt etterlengtet løft for studentenes finansielle krise.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener studielånet bør ligge på et nivå tilsvarende 1,5 G, noe det ikke har gjort siden studieåret 1996–1997. Helt siden 2002 har forholdet mellom de to gått rakt nedover!

– Politikerne har latt støtten synke i mange år nå. Det har ført til at studentene lider mer og mer økonomisk overlast, sier leder i NSO.
Med utgangspunkt i Sifos referansebudsjett for forbruksutgifter og SSBs levekårsundersøkelse blant studenter har NSO beregnet at gjennomsnittsstudenten går i minus med drøyt 3800 NOK på en månedlig basis.

Hoveddelen av studentenes utgifter går til husleie. For å dekke 3800 NOK må man faktisk jobbe en hel del ved siden av. Da blir spørsmålet om man skal være student eller deltidsarbeider. Mange ser seg nødt til rett og slett hoppe av studiedrømmen. Vi anbefaler ikke at studenter tar opp lån de ikke kan ta seg råd til, og ender med betalingsvarsel og inkassostress i en alt for ung alder.