Tips til oppussing av kjøkkenet

Å pusse opp eller renovere et kjøkken er ofte en omfattende jobb der det ofte kreves både snekker, elektriker og rørlegger. De fleste som derfor skal pusse opp kjøkkenet ønsker derfor håndverkere som kan sikre god kvalitet til en god pris.

Likevel er det få som vet hva kostnadene vil være eller særlig kjennskap til bransjen. Mange velger derfor å benytte seg av anbudstjenester for å komme i kontakt med tilbydere, som kan være tidsbesparende, da spesielt i et større renoveringsprosjekt.

Vi har derfor satt sammen noen tips til deg som skal pusse opp kjøkkenet for å gjøre det enklere å komme i gang og velge håndverkere, og samtidig være trygg i ditt valg.

Tips til deg som vil ha nytt kjøkken

Bruk fagfolk

Først og fremst for å unngå problemer med vann og strøm. For elektrikerjobb er har du kun å fikse ting på utstyr som ikke er koblet til det faste strømnettet. For faste installasjoner skal en godkjent elektriker gjøre jobben.

For rørarbeider er regelverket litt mindre tydelig, men du bør tenke over at alle installasjoner skal være dokumentert at er forskriftsmessig gjort, enten det er du eller en rørlegger som har utført jobben. Hvis det oppstår en vannskade og det slås fast at den skyldes dårlig håndverk, kan du ikke vente deg full utbetaling fra forsikringsselskapet hvis det er du selv som har gjort jobben.

Spar penger med energisparing

Om du likevel skal pusse opp kjøkkenet bør du vurdere om det er smarte energitiltak du kan gjøre samtidig. Det er ikke sikkert det vil koste deg mye mer å oppgradere boligen til dagens standard. Da får du økt komfort og redusert energiforbruk.

Du kan for eksempel velge å etterisolere varmtvannsrør, velge apparater som sparer på strømutgiftene eller montere moderne styringssystemer for lys, varme og ventilasjon.