Statoil har annonsert resultater på 3,31 milliarder dollar for første kvartal 2017

Dette er firedoblet resultat for samme periode i fjor. Første kvartal 2016 resulterte i et overskudd på $ 857 millioner – en forbedring på ekspertprognoser, rapporterer NRK.

Statoil rapporterer at resultatene for første kvartal er preget av solid inntekt og sterke kontantstrømmer fra alle segmenter av virksomheten. Selskapet har også redusert gjeldsgraden fra 35,6 til 30 prosent, ifølge NRKs rapport.

“Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrømmer fra alle segmenter ble drevet av høyere priser, god drift og en underliggende produksjonsøkning på fem prosent. Produksjonen fra norske operasjoner var den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og økt produksjon i nye felt”, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre i en uttalelse til børsen.

Sterkere tall enn forventet

Positive resultater ble levert av oljeselskapets internasjonale portefølje, la konsernsjef til. Han sier at kontantstrømmen per fat etter skatt hadde nådd samme nivå som Statoils norske portefølje.

“Vi fortsetter å redusere kostnadene gjennom effektivitet, og er på kurs for å oppnå en ekstra milliarder dollar i kostnadsbesparelser i 2017,” sa Eldar.

Statoil er rapportert å ha funnet olje i syv av ni eksplorative boringer utført i første kvartal 2017